Hiszpania a Europa jako problem (Od pokolenia 98 do schyłku frankizmu)

Eugeniusz Górski

Upadek znaczenia Hiszpanii na przełomie XIX i XX wieku w światowej gospodarce i polityce, jaki nastąpił m.in. w wyniku przegranej i upokarzającej klęski w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi w 1898 roku, zbiegł się ze znacznym ożywieniem w kulturze, z natężeniem energii i pobudzeniem narodowych ambicji. Wtedy pojawiło się m.in. słynne pokolenie 98. Ożywieniu naukowemu sprzyjał m.in. Santiago Ramón y Cajal (1852–1934), pierwszy noblista hiszpański w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych. W kwestiach społecznych Ramón y Cajal bliski był formacji liberalno-demokratycznej. Możliwość rozwiązania problemu Hiszpanii widział poprzez edukację, poprzez wykazanie, że Hiszpanie są w stanie odrodzić się, przezwyciężyć zacofanie i współtworzyć uniwersalne wartości kultury. […]

Pierwsza część niniejszego artykułu pt. Hiszpania a Europa jako problem ukazała się w 53 tomie „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 2008, s. 219–239.

Słowa kluczowe: Hiszpania · Europa · frankizm · Ganivet · Unamuno

Eugeniusz Górski (1947–2013) — prof. dr hab., profesor w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN. Historyk idei i hispanista. Autor licznych prac naukowych w zakresie filozofii społecznej, filozofii polityki i porównawczej historii idei, ze szczególnym uwzględnieniem Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.