Filozoficzna socjologia Petera Wincha

Maciej Soin

Stanowisko Petera Wincha w sprawie związków filozofii i nauk społecznych przedstawia się na ogół jako ważną próbę wyciągnięcia wniosków, jakie dla socjologii mogą płynąć z „lingwistycznego zwrotu w filozofii”, w szczególności z dociekań Wittgensteina. Próbę tyleż interesującą, co nieudaną: krytykę, z jaką spotkało się stanowisko Wincha, z perspektywy socjologicznej zamknął Anthony Giddens, który wykorzystując pomysły Wincha dla własnych celów, autorytatywnie odesłał jego książkę do lamusa dzieł poronionych. Nie całkiem słusznie, skoro krytyka przeprowadzona przez Giddensa sama domaga się krytycznego przemyślenia, a problem związków socjologii tak z filozofią lingwistyczną, jak z filozofią w ogóle, rysuje się w niej nader mgliście. Inaczej niż w rozważaniach Wincha, które zawierały być może błędne, ale zdecydowane rozstrzygnięcie tego problemu. Jeśli więc warto do niego wrócić, to przede wszystkim dlatego, że dyskusja z Winchem jest dobrą okazją, by zastanowić się nad kierunkiem, w jakim należałoby wykorzystać osiągnięcia Wittgensteina na rzecz socjologii.

Słowa kluczowe: Winch · Wittgenstein · socjologia

Maciej Soin — prof. nadzw., Instytut Filozofi i i Socjologii PAN (Warszawa), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Rzeszów). Główne publikacje: Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza (1995), Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina (2001), W kwestii prawdy. Wittgenstein i filozofiia analityczna (2008). Obecne zajmuje się zastosowaniami filozofii lingwistycznej w etyce i socjologii.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.