Unde malum? Zagadnienie zła w filozofii Luigiego Payersona i jego współczesne interpretacje

Mikołaj Sokołowski

Wokół filozofii Luigiego Pareysona nie milkną we Włoszech spory i polemiki. Dzieje się tak nie tylko za sprawą jego najwybitniejszych uczniów oraz współpracowników, takich jak Umberto Eco lub Gianni Vattimo. Także kolejne pokolenia badaczy rozwijają zawartą w niej problematykę. Jednym z tematów, który włoscy krytycy podejmują w ostatnich latach najczęściej, jest temat zła. Założyciel „turyńskiej szkoły filozoficznej” otworzył bowiem nową perspektywę badawczą na takie zjawiska, jak zło i cierpienie. Jego pisma wciąż skłaniają do namysłu i prowokują do stawiania pytań. […]

Słowa kluczowe: Payerson · zło · cierpienie · filozofia religii · religia

Mikołaj Sokołowski — dr hab., docent i zastępca dyrektora do spraw naukowych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Główne kierunki zainteresowań badawczych: mistycyzm, nihilizm, sensualizm.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.