Spotkać rzeczywiste. Problem immanentnej kategoryzacji w logice hermeneutycznej szkoły z Getyngi

Krzysztof Sołoducha

Transcendental logic is asking about the problem of the constitution of all objectivity. One answer sounds as follows: meeting of all objectivity always takes place in frames of the certain linguistic perspective understood as the categorization top down. This model of categorization however doesn’t let to evaluate different perspectives. They are simply completely equal of oneself, and, in a little bit cynical Feyerabend’s analysis, the one will turn out to be stronger, which is winning in the rhetorical or aesthetic clash. So we are applying to them quite normal rules of the pop culture. For solving this problem of the contemporary theory of the knowledge it is so necessary to put the problem of different models of the categorization, for example the bottom – up model of categorization and problem of conditions of the possibility of presumption sentences. In my text I am trying to show the paths of solving this problem as the condition for realization of idea of knowledge which can anew link logos and ethos.

Słowa kluczowe: Getynga · Misch · kategorie · rzeczywistość · filozofia życia · Humboldt · Dilthey · hermeneutyka

Krzysztof Sołoducha – dr hab., adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych IOiz WAT w Warszawie. Główne pola zainteresowań to hermetyczna teoria poznania i języka, filozoficzne podstawy komunikacji marketingowej oraz filozofia architektury. Opublikował książki: Życie i wiedza. Georg Misch w poszukiwaniu postmetafizycznej metafizyki; Wypalanie śladów w mózgu. Wstęp do teorii komunikacji marketingowej (współautor i redaktor); Bajan. Ćwiczenia z patafoniki; Nadwyżki świadomości. Tłumacz wyboru pism Georga Mischa pt. Metafizyka, język, wydarzenie. Redaktor naczelny e-kwartalnika „Krytyka Architektury” i portalu Sztuka-Architektury.pl   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.