Powstanie pseudo-Arystotelesowskiej teorii analogii bytu

Pierre Aubenque

Artykuł stanowi intruktywne przedstawienie centralnego problemu scholastycznej metafizyki, mianowicie problemu analogia entis. Autor widzi źródło tej idei w historycznym rozwoju zaczynającym się wraz z późnym neoplatonizmem, kontynuowanym w filozofii arabskiej i zwieńczonym u autorów średniowiecznych, zwłaszcza zaś u św. Tomasza z Akwinu.

Słowa kluczowe: Arystoteles · metafizyka · analogia bytu · typy analogii · Symplicjusz

Pierre Aubenque – ur. 1929. Wybitny francuski badacz myśli Arystotelesa. Najważniejsze prace: Le problème de l’être chez Aristote (1962), La prudence chez Aristote (1963).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.