Duch tragizmu

François Chirpaz

Niniejszy artykuł — poświęcony pamięci Profesor Barbary Skargi — zadaje i próbuje rozwikłać pytanie o status ludzkiej śmiertelności naznaczonej duchem tragizmu. Pytanie o ducha tragizmu związane jest ze zrozumieniem pewnej formy świadomości ludzkiego bytu zamieszkującego świat i życie, stanowiącej najwłaściwsze dobro człowieka. Chodzi tu z jednej strony o świadomość samego siebie, bliską tej, która wyraża się w podejściu filozoficznym, a z drugiej zaś strony, o świadomość różną od niej ze względu na ton wyjściowego pytania otwierającego myślenie.

Słowa kluczowe: tragizm · moralność · egzystencja · sens życia

François Chirpaz, ur. w 1930 r., obecnie wykładowca na Universite Jean Moulin Lyon III. Jest między innymi autorem książek: Difficile rencontre (1982), Pascal (2000), Uhommeprecaire (2001). W języku polskim ukazały się jego dwie prace: Ciało (1998) oraz Księga Hioba: poemat o nadziei (1999). Członek Rady Programowej „Archiwum”.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.