Heidegger and his Heirs

Theodore Kisiel

Heidegger i jego spadkobiercy

Punktem wyjścia artykułu jest problem dobrze znanego Heideggerowskiego pytania o bycie. Autor podejmuje wewnętrzną analizę relacji, jaką ma się z własnym byciem i samym byciem, tj. relacji Sein-Da-sein. Pytanie o bycie rozumiane jako pytanie o sens bycia obejmuje dwie relacje: relację rozumienia oraz relację egzystencjalną, które ustanawiają, odpowiednio, kontekst i kierunek pytania (stasis i dynamis). Wzajemna gra rozumienia i ex-sistencji rzucają światło na inne wymiary Da-sein, tj. otwartość, moc przyswojenia (Er-eignis) i historyczność. Autor wskazuje owocne konsekwencje fundamentalnego zapytywania o bycie w hermeneutyce filozoficznej Gadamera i w dekonstrukcji logocentryzmu Derridy.

Słowa kluczowe: Heidegger · kwestia bycia · ontologia · Dasein · rozumienie · egzystencja

Theodore Kisiel -  emerytowany profesor filozofii na Northern Illinois University, tłumacz i komentator dzieł Martina Heideggera, szczególnie zaś jego wczesnej myśli. Główne prace: The Genesis of Heidegger's Being and Time, 1993; Heidegger's Way of Thought: Critical and Interpretative Signposts, 2002.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.