Can common sense knowledge be common? On Thomas Reid’s self-evident truths from the perspective of anthropological linguistics

Elżbieta Łukasiewicz

Czy wiedza zdroworozsądkowa jest uniwersalna? Rozważania o prawdach oczywistych w filozofii Thomasa Reida z perspektywy lingwistyki antropologicznej

Celem artykułu jest rozważenie z perspektywy lingwistyki antropologicznej możliwości istnienia pewnego zbioru prawd oczywistych i uniwersalnych, dostępnych bezpośrednio, wszystkim przedstawicielom gatunku homo sapiens i stanowiących podstawę naszej wiedzy praktycznej, nienaukowej, opartej na zdrowym rozsądku i będącej podstawą naszego poznania świata. Istnienie takiego zbioru prawd oczywistych i nie wymagających dowodu, opartych o wrodzone zasady poznania postulował Thomas Reid, przedstawiciel szkockiej szkoły filozofii zdrowego rozsądku. Założenia filozofii Thomasa Reida są rozważane w kontekście współczesnych badań antropolingwistycznych nad konceptualizacją koloru, określaniem podstawowych emocji, ujmowaniem hierarchii występujących w świecie przyrody oraz konceptualizacją i wyrażaniem relacji przestrzennych w różnych, często dalece odmiennych językach i kulturach.

Słowa kluczowe: zdrowy rozsądek · Reid · zasady wrodzone · prawdy oczywiste · kolory podstawowe · etnobiologia · podstawowe emocje · kodowanie przestrzeni

Elżbieta Łukasiewicz – doktor językoznawstwa, pracuje w Katedrze Filologii Angielskiej Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, autorka artykułów z zakresu językoznawstwa ogólnego, teorii zmian językowych, antropologii językowej i kognitywistyki.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.