O przyjaźni z samym sobą w Etykach Arystotelesa

Maciej Smolak

Problematyka przyjaźni z samym sobą jest badana w EE VII.6 1240a 8-1240b 39, EN IX.4 1166a 1-1166b 29, a także w MM II.11 1210b 32-1211b 3. Należy zwrócić uwagę, że wśród komentatorów nie ma konsensusu w dwóch sprawach, które mają znaczenie z punktu widzenia określenia właściwego stanowiska Arystotelesa w odniesieniu do zagadnienia przyjaźni intra-personalnej. Pierwsza dotyczy autorstwa MM, druga wiąże się z chronologią powstania EE oraz EN. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie Arystotelesowej analizy kwestii przyjaźni intra-personalnej i zarysowanie możliwego sposobu jej ostatecznego rozwiązania.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.2

65-Smolak

Słowa kluczowe: Arystoteles · etyka · przyjaźń z samym sobą · znamiona przyjaźnimarks of friendship

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.