Kants Weg zur Ideenmetaphysik. Prolegomena zur Lektüre der Einleitung und des ersten Buchs der transzendentalen Dialektik

Robert Theis

Kantowska droga do metafizyki idei. Prolegomena do odczytania Wprowadzenia i pierwszej księgi Dialektyki Transcendentalnej

We Wprowadzeniu i w pierwszej księdze Dialektyki Transcendentalnej w Krytyce czystego rozumu Kant rozwija podstawowy program tzw. Metafizyki Idei. W niniejszym artykule program ten przedstawiony jest dwojako: 1. Z perspektywy historycznego rozwoju — wyjaśnienie niektórych paradygmatycznych punktów kantowskiego projektu „Reformy metafizyki”; 2. Z perspektywy systematycznej – postawienie pytania o możliwy sens metafizyki wobec danych założeń jej reformy – o „zmianę sposobu myślenia” (BXIX).

Słowa kluczowe: Kant · reforma metafizyki · dialektyka transcendentalna · metoda · idee

Robert Theis – Profesor filozofii na Uniwersytecie w Luksemburgu, Profesor wizytujący na Uniwersytecie Kraju Saary, vice-przewodniczący Société d’études kantiennes de langue française, wydawca „Christian Wolff Werke“ und „Europaea Memoria“ (Olms, Hildesheim).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.