Quelques remarques sur la fondation cartésienne dans La recherche de la vérité de Descartes

Alexandre Guimarães Tadeu de Soares

This article aims to reconstruct the conceptual framework set by Descartes in opposition to Aristotelian philosophy. It outlines and comments on fragments from La recherche de la vérité, a dialogue in which a representative of Scholasticism and a Cartesian thinker confront each other. Aristotle is directly addressed in his theoretical kernel, which allows a radical refl ection on the principle of non-contradiction and on the notion of principle itself. As a result of this analysis, we may characterize two modes of understanding the status of philosophy or metaphysics, which displays a “founding” function according to both Aristotle’s and Descartes’s followers and. However, for the former this function is merely logical, whereas in Descartes metaphysics performs this task in the full sense of the word.

Słowa kluczowe: Kartezjusz · Arystoteles

Alexandre Guimarães Tadeu de Soares – profesor i kierownik Instytutu Filozofii na Federalnym Uniwersytecie Uberlandii w Brazylii (Universidade Federal de Uberlândia, Brazil), członek Brazylijskiej Akademii Filozoficznej, członek Centrum Studiów nad Filozofią Nowożytną i Współczesną Stanowego Uniwersytetu w Campinas (Universidade Estadual de Campinas), brazylijski korespondent Bulletin Cartésien a także autor książki O filósofo e o autor (Filozof i autor, Campinas 2008) oraz innych prac poświęconych historii filozofii nowożytnej i problemom metafizyki.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.