Sociability versus Conflict: Grotius’s Critique of the Doctrine of Raison d’État

W. Julian Korab-Karpowicz

Artykuł przedstawia argument Grocjusza przeciw racji stanu oraz jego obronę rządów prawa w stosunkach międzynarodowych. Grocjusz pozostaje ważnym głosem w dyskusji na temat charakteru polityki międzynarodowej. Sprzeciwia się poglądom zwolenników doktryny racji stanu, którzy śladem za Machiavellim upoważniają rządzących do łamania norm prawnych i etycznych, w przypadku gdy zagrożone są istotne interesy państwa, i stosowania wszelkich środków dla osiągnięcia celów, łącznie z wojną. Z drugiej strony, odrzuca poglądy pacyfistów, którzy ze względów moralnych bądź religijnych sprzeciwiają się podejmowaniu działań wojennych. Przedstawiając ideę międzynarodowych rządów prawa, zarówno w czasie pokoju, jaki w czasie wojny, Grocjusz zbudował podstawę uniwersalnego porządku prawnego, mającego zastosowanie do wszystkich narodów.

Słowa kluczowe: Grocjusz · makiawelizm · doktryna racji stanu · militaryzm · pacifizm · rządy prawa · prawo międzynarodowe

W. Julian Korab-Karpowicz – Profesor filozofii i stosunków międzynarodowych Angloamerykańskiego Uniwersytetu w Pradze. Studia na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, doktorat na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest autorem wielu prac z dziedziny historii filozofii, etyki i filozofi i polityki. Autor książki: A History of Political Philosophy: From Thucydides to Locke (2010) i jej polskiej wersji: Historia filozofii politycznej. Od Tukicydesa do Locke’a (2011).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.