Felicjan Antoni Kozłowski (1805–1870) – pierwszy tłumacz dialogów Platona na język polski

Tomasz Mróz

W artykule przedstawiona została postać F. A. Kozłowskiego oraz omówiono jego wstęp do przekładów Apologii, Kritona i Fedona oraz same przekłady, jak również ich recepcję wśród współczesnych. Ten zapomniany przekład opatrzony został wstępem, inspirowanym głównie filozofią Hegla, jakkolwiek sam Kozłowski filozofem nie był. Jego dzieło, mimo że nieoryginalne, było pionierskie jako przekład dialogów na j. polski, wpisywało się także w filozofię międzypowstaniową jako kolejny aspekt recepcji Heglizmu na gruncie polskim.

Słowa kluczowe: F. A. Kozłowski · Platon · Hegel · przekłady Platona · platonizm

Tomasz Mróz — dr, adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studia filozoficzne w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukończone w 1999 r.  Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2004 r. w Instytucie Filozofii UZ obronił pracę doktorską: Wincenty Lutosławski — platonik i neomesjanista. Więcej: http://www.ifil.uz.zgora.pl/index.php?tmroz   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.