Łowca motyli. Hans Lipps – kilka uwag o biografi i

Krzysztof Sołoducha

Tekst ma cele zarówno historyczne, jak i systematyczne. W warstwie historycznej jest kontynuacją pracy nad zaprezentowaniem w polskim piśmiennictwie filozoficznym dorobku szkoły logiki hermeneutycznej z Getyngi. Hans Lipps jest znaczącą, aczkolwiek raczej nieznaną w Polsce, częścią tego ruchu. Prezentacja jego biografii intelektualnej jest więc uzupełnieniem pewnej luki poznawczej. W warstwie systematycznej tekst jest próbą zmierzenia się z problematyką zaimplementowania na grunt rozważań teoriopoznawczych rozwiązań alternatywnych wobec klasycznego, idealistycznego aprioryzmu przez pojęcie emergencji, które u Lippsa uzyskuje interpretację biologistyczną.

Słowa kluczowe: logika hermeneutyczna · Hans Lipps · hermeneutyka · teoria poznania · emergencja · szkoła Diltheya · filozofia niemiecka

Krzysztof Sołoducha – dr hab., adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych IOiz WAT w Warszawie. Główne pola zainteresowań to hermetyczna teoria poznania i języka, filozoficzne podstawy komunikacji marketingowej oraz filozofia architektury. Opublikował książki: Życie i wiedza. Georg Misch w poszukiwaniu postmetafizycznej metafizyki; Wypalanie śladów w mózgu. Wstęp do teorii komunikacji marketingowej (współautor i redaktor); Bajan. Ćwiczenia z patafoniki; Nadwyżki świadomości. Tłumacz wyboru pism Georga Mischa pt. Metafizyka, język, wydarzenie. Redaktor naczelny e-kwartalnika „Krytyka Architektury” i portalu Sztuka-Architektury.pl   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.