Uczta mędrców czy sofistów? Wokół antyfilozoficznej wymowy dialogu Atenajosa

Marian Andrzej Wesoły

„Dzieło Atenajosa z przełomu II i III wieku n.e. pod tytułem Δειπνοσοφισταί (Deipnosophistai) przetrwało dzięki kulturze pisma we Wschodnim Cesarstwie Rzymskim, a z ginącego Bizancjum odzyskane zostało i wydane w Italii u progu czasów nowożytnych. Ze względu na swój niebywały charakter i znaczy rozmiar pozostawało do niedawna mało rozpoznane i docenione. Prawie zapomniany przez nowożytnych Atenajos w ostatniej deka-dzie doczekał się kilku komentowanych przekładów, wśród nich niedawno także na język polski, opus magnum poznańskich hellenistów: Krystyny Bartol i Jerzego Danielewicza. Czytelnik polski ma teraz do dyspozycji to najbogatsze literackie źródło do poznania osobliwości grecko-rzymskiej kultury gastronomicznej i kulinarnej, biesiadnej i poetyckiej, muzycznej, obyczajowej i anegdotycznej. Jest to fascynujący kalejdoskop wybornych popisów erudycyjnych i retorycznych w oparciu głównie o cytowane fragmenty poetyckie, skądinąd nam w większości nieznane. Nic więc dziwnego, że Atenajosa traktowano dotąd wybiórczo jako cenne źródło owych cytatów, natomiast całościowa wizja oraz intencja jego utworu pozostaje nadal przedmiotem dociekań”.

Wesoly-56

Marian Andrzej Wesoły – Prof. zw. w Instytucie Filozofii UAM. Ogólny obszar zainteresowań badawczych: filozofia antyczna (grecko-rzymska) i bizantyńska. Autor ponad 200 publikacji naukowych (niektóre też w językach obcych), również tłumacz wielu greckich tekstów filozoficznych. Współpracuje z kilkoma ośrodkami zagranicznymi, głównie we Włoszech, Grecji i Niemczech. Współzałożyciel i współredaktor czasopisma naukowego „Peitho. Examina Antiqua”, poświęconego greckiej, rzymskiej i bizantyńskiej filozofii.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.