Ukryty potencjał filozoficzności; (Jacek Breczko – Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu Kultury paryskiej. Przezwyciężanie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, stron 536).

Stanisław Borzym

Jacek Breczko, Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu Kultury paryskiej. Przezwyciężanie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, stron 536).

57-borzym

Słowa kluczowe: borzym · breczko · the Philosophical

Stanisław Borzym (ur. 1939) — prof. dr hab., redaktor naczelny rocznika „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” w latach …- 2009. Wieloletni kierownik Zakładu Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Specjalista w zakresie filozofii polskiej XIX i XX w. (zwłaszcza w powiązaniu z myślą francuską i niemiecką) oraz historii filozofii nowożytnej. Opubliko­wał m.in. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Ossolineum, Wrocław 1984; Filozofia polska 1900-1950, Ossolineum, Wrocław 1991; Panorama polskiej myśli filozoficznej, PWN, Warszawa 1993; Obecność ryzyka. Szkice z fi­lozofii powszechnej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1998; Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów myśli polskiej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003.

Bibliografia prac Stanisława Borzyma   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.