Aftermath: Whatever Happened to the Second Volume of Being and Time?

Theodore Kisiel

The aim of the article is to reconstruct the possible contents of the Second Half of Being and time. Author begins with presentation of the hermeneutical logic of philosophical concept formation, it is formal indication; then describes the announcements of the Third Division in Being and Time. Finally, the original Heidegger’s concept of philosophy is recalled to stress the meaning of the third division of Part One of Being and Time.

57-kisiel

Słowa kluczowe: Heidegger · formal indication · transcendence · temporality · Dasein · Being and Time

Theodore Kisiel -  emerytowany profesor filozofii na Northern Illinois University, tłumacz i komentator dzieł Martina Heideggera, szczególnie zaś jego wczesnej myśli. Główne prace: The Genesis of Heidegger's Being and Time, 1993; Heidegger's Way of Thought: Critical and Interpretative Signposts, 2002.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.