O Metafizyce Arystotelesa, K 1–8, 1065 a 26. Przeł. W. Hanuszkiewicz

Paul Natorp

The paper examines the historical authenticity of the first part of book K (1–8 K, 1065 a 26) of Aristotle’s Metaphysics. Natorp argues, that not only the second part of this book, what was generally acknowledged, should be considered as the result of the compilations and interpolations, but also the first part of it.

57-natorp

Słowa kluczowe: Natorp · Aristotle · Metaphysics · authenticity of book K

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.