Od Redakcji - Tom 57

W niniejszym numerze wprowadzamy po raz pierwszy dział recenzji, który od tej pory będzie miał charakter stały. Będą się w nim ukazywały omówienia ważnych i godnych polecenia prac z filozofii i historii idei, przygotowane przez kompetentnych i doświadczonych badaczy. Zwracamy się do czytelników i prenumeratorów naszego pisma z prośbą o nadsyłanie książek, które ich zdaniem warte są polecenia.

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.