The Elenctic Proof of Aristotle’s Principle of Non-contradiction

Dariusz Piętka

The paper is an attempt at presenting the elenctic proof of Aristotle’s principle of non-contradiction. The first part gives an account of a theory of the three aspects of the semiosis process. An aim this chapter is to put forward a foundations to distinguish notion of the proof in strictly deductive sense and notion of the proof in persuasion sense. The second part is dedicated to the notion of elenctic proof which has a pragmatic sense. Subject of the third part of papper is the elenctic proof of Aristotle’s principle of non-contradiction from a pragmatic point of view. The elenctic proof is a way of arguing aimed at refuting of a contrary thesis of the opponent. Aristotle’s concept of the deductive proof concerns to syllogistic. The elenctic proof goes beyond syllogistic and it is certain procedure that is to demonstrate the weakness of the denegation of the principle of non-contradiction on the basis of the easiness of refuting the opponent’s convictions.

57-pierka

Słowa kluczowe: elenctic proof · principle of non-contradiction · syllogism · pragmatical argument

Dariusz Piętka — dr, adiunkt w katedrze Metafizyki UKSW w Warszawie. Kierunki badań:  zastosowania logiki do metafizyki (w szczególności: zagadnienie przyczynowości, zagadnienie analogii), ontologia formalna, metodologia metafizyki, filozofia starożytna (szczególnie ontologia Parmenidesa, Platona, Arystotelesa).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.