Le cartésianisme de Philosophie et phénoménologie du corps de Michel Henry – entre cogito aff ectif et cogito intellectualiste

Wojciech Starzyński

In this paper I intend to focuse the main points of the interpretation of Descartes offered by the early Michel Henry in his book Philosophy and phenomenology of the body. Henry’s „Cartesian way” took shape as part of its dialogue with Maine de Biran. Henry assumes the Cartesian cogito as essentially aff ective, a thesis which was already accepted by Descartes himself, but has been obscured by his intellectualist and objectivist attitude. In explaining the affective pattern of the cogito in contrast to Merleau-Ponty, Henry denounces the Cartesian doctrine of the union of soul and body, since, far from saving the corporeal nature of the subjectivity, condemns the cogito to its objectifi cation.

57s-starzynski

Słowa kluczowe: Michel Henry · Descartes · cogito · affectivity · union of soul and body

Wojciech Starzyński — dr, adiunkt w Zakladzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN. Członek zespołu redakcyjnego „Archiwum”. Specjalizuje się w historii francuskiej filozofii nowożytnej i współczesnej.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.