Filozoficzno-ideologiczne podstawy działalności Zakonu Iluminatów w świetle głównych założeń późno-oświeceniowej filozofii Adama Weishaupta

Katarzyna Ł. Częścik

W niniejszym artykule zostały przybliżone główne założenia późno-oświeceniowej filozofii Adama Weishaupta. Punktem odniesienia są zaś podstawy działalności, założonego przez ostatniego, Zakonu Iluminatów. Aby ten cel zrealizować należało dokonać przede wszystkim rewizji osiągnięć istniejącego stanu badań. Kluczowy w tym względzie okazał się brak systematycznych badań na temat pism filozoficznych Weishaupta. Dopiero z perspektywy tych ostatnich okazało się, że klucza interpretacyjnego do zrozumienia perspektywy teoretycznych Weishaupta, dostarcza filozofia Condillaca. W szczególności chodziło o postulat połączenia idealizmu z realizmem, która pełni centralną rolę w jego filozofii. Ponadto niebagatelne znaczenie na wykrystalizowanie się poglądów Weishaupta miała filozofia Kantowska – główny przedmiot krytyki jego pism filozoficznych. W szczególności chodziło o samopoznanie możliwe do osiągnięcia za sprawą samodzielnego posługiwania się rozumem i działania zgodnego z ideałem.

Czescik-58

Słowa kluczowe: Kant · oświecenie · ideał · idea doskonałości · zmiana · ezoteryka · rozum · moralność

Katarzyna Ł. Częścik – dr, zajmuje się głównie filozofią krytyczną Kanta, filozofią niemiecką, fenomenologią i teorią literatury.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.