Słowa i czyny u Heraklita. O teoretycznych podstawach moralnego działania

Michel Fattal

Fattal-58

Słowa kluczowe: Heraklit · moralność · filozofia starożytna · filozofia przedsokratejska · logos

Michel Fattal — ur. w 1954 w Aleksandrii (Egipt), jest wykładowcą fi­lozofii starożytnej i średniowiecznej na Universite Pierre Mendes France (Grenoble II). Zajmuje go kategoria logosu w filozofii greckiej. Jest au­torem wielu książek poświęconych filozofii Platona, Plotyna oraz tradycji neoplatońskiej (Św. Augustyn i Al-Farabi): Logos et image chez Plotin (1998), Logos et langage chez Plotin et avant Plotin (2003), Plotin face a Platon. Suivi de Plotin chez Augustin et Farabi (2007). W języku polskim ukazała się jego praca Logos: między Orientem a Zachodem (2001).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.