Idea filozofii i jej historyczne pochodzenie

Edmund Husserl (przeł. M. Bogaczyk-Vormayr)

Idea filozofii i jej historyczne pochodzenie to pierwszy rozdział pracy Edmunda Husserla pt. Filozofia pierwsza (cz. 1, Huss VII, s. 3-15). Filozofia pierwsza (cz.1) jest pełnym tekstem wykładu Husserla, jaki pod tym tytułem wygłosił on na uniwersytecie we Freiburgu (Fryburg Bryzgowijski) w semestrze zimowym 1923/24. Manuskrypt Husserla został przepisany i przygotowany do druku przez jego ówczesnego asystenta Ludwiga Landgrebe.

Artykuł jest wstępem do fenomenologii jako filozofii pierwszej, zawiera krytyczną refleksję kolejnych interpretacji filozofii pierwszej (prote philosophia) oraz zagadnienie jje „niezbywalności”. Husserl postulując powrót do filozofii pierwszej, pokazuje filozofię jako teorię bytu, prezentuje filozofię fenomenologiczą w jej metafizycznym charakterze, jako  philosophia perennis.

Słowa kluczowe: filozofia pierwsza · fenomenologia · metafizyka · prawda · Sokrates · Platon · Arystoteles

Edmund Husserl (1859–1938) – niemiecki matematyk i filozof, profesor na uniwersytetach w Getyndze i Fryburgu. Twórca XX wiecznej fenomenologii. Autor m.in.: Badania logiczne (1900/1901), Filozofia jako ścisła nauka (1910/1911), Idee czystej fenomenologiii fenomenologicznej filozofii (1913), Medytacje kartezjańskie (1931). Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna (1936).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.