Carl Stumpf and the Philosophical-psychological Debate at the Turn of 19th and 20th Centuries

Gemmo Iocco

Carl Stumpf – From Philosophical Reflection to Interdisciplinary Scientific Investigation, edited by Silvia Bonacchi & Geert-Jan Boudewijnse, Krammer,Wien 2011.

Iocco-58

Słowa kluczowe: Stumpf · psychologia · fenomenologia

Gemmo Iocco – studiował filozofię na uniwersytetach w Pizie, Parmie, Lowaniumi Grazu. Obecnie jest stypendystą SUM oraz asystentem dydaktycznym w zakresie historii filozofii na Uniwersytecie w Parmie. Główne obszary badawcze: fenomenologia Husserla i jej teoretyczne związki z niemiecką filozoficzno-psychologiczną debatą przełomu XIX i XX wieku. Jest autorem rozprawy Profili e densità temporali. Edmund Husserl e la forma della coscienza (1890–1918) (Mediolan 2013) oraz artykułów poświęconych fenoemenologii.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.