Masowa polityka i marksizm. Z genealogii problemu dialektyki rozumu jako dialektyki masowej demokracji

Jakub Nalichowski

W niniejszym artykule zajmuję się pewną częścią historyczno-doktrynalnego tła, na którym wczesny Jürgen Habermas konceptualizuje istotę polityki. Moje rozważania koncentrują się wokół problemu postawionego przez młodego Karola Marksa, mianowicie wokół problemu dialektyki masowej polityki jako ucieleśnienia dialektyki rozumu, i jego losów u późnego Marksa i jego następców włączając György Lukácsa i Antonio Gramsci’ego. Pokazuję, iż schematy myślowe niemieckiego idealizmu uniemożliwiły właściwe ujęcie tego problemu w ramach marksizmu, a wręcz sprawiły, że wymknął mu się on. To daje mi perspektywę pozwalającą zaprezentować ogólny zarys ujęcia dialektyki masowej polityki przez frankfurtczyków i następnie Habermasa.

Nalichowski-58

Słowa kluczowe: Habermas · Marks · polityka · kapitalizm

Jakub Nalichowski – dr, zajmuje się teorią krytyczną ze szczególnym uwzględnieniem myśli Jürgena Habermasa.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.