Antyfilozofia cynicka w Nigrinosie Lukiana

Marcin Pietrzak

Cynicy w swoim dążeniu do „sfałszowania obiegowej monety” nie zadowalali się krytyką zastanej kultury z filozoficznego punktu widzenia, ale zwrócili ostrze nakazu Apollona przeciw samej filozofii. Źródła cynickiej antyfilozofii tkwiły w antyintelektualizmie i antyplatonizmie Antystenesa i jego naśladowców. Nigrinos Lukiana stanowi znakomity przykład dojrzałej cynickiej antyfilozofii. Jego autor rozsnuwa przed czytelnikiem panoramę Aten z II w n.e., gdzie filozofia stała się szeroko akceptowanym sposobem życia będącym również przedmiotem swoistej wspólnotowej pedagogiki. Satyryczny opis miasta filozofów i quasi-religijnej konwersji głównego bohatera dialogu tworzą spójny obraz filozofii jako irracjonalnej postawy wobec tego, co rozumne.

Słowa kluczowe: Lukian z Samosat · antyfilozofia · cynizm · antyfilozofia · metafilozofia · Nigrinos

Marcin Pietrzak – dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora na podstawie pracy, która w 2012 roku uzyskała formę książkową pt. Zagadnienie empirycznych zasad etyki. Obecnie przedmiotem zainteresowań badawczych jego stał się obecnie cynizm filozoficzny w jego różnych postaciach: od klasycznego cynizmu uczniów Antystenesa, przez cynizm okresu cesarstwa, wątki cynickie w kulturze i filozofii średniowiecznej i nowożytnej, aż do współczesnej myśli krążącej wokół zagadnień i problemów sformułowanych przez cyników.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.