Thomas White, an Aristotelian Response to Scepticism

Marco Sgarbi

The paper aims to examine straightforwardly Thomas White’s Sciri, sive Scepticeset scepticorum jure disputationis exclusio (1663) and to contextualise it in the broadest intellectual framework of the seventeenth-century Aristotelianism. From the examination of the Exclusio we can see the novelty and freshness of White’s Aristotelian positions in attacking all kinds of scepticism. These originalities are the subject of the present article, rather than the well-known controversy with Joseph Glanvill.

Sgarbi-58

Słowa kluczowe: White · Aristotle · scepticism · seventeenth-century Aristotelianism · Glanvill

Marco Sgarbi – zajmuje się filozofią renesansu, filozofią Arystotelesa i Kanta. Opublikował La Kritik der reinen Vernunft nel contesto della tradizione logica aristotelica (2010); Logicae metafisica nel Kant precritico (2010); Immanuel Kant, Crítica del Juicio (2011); Kant on Spontaneity (2012); The Aristotelian Tradition and the Rise of British Empiricism (2012), Kant e l’irrazionale (2013). Pracował naukowo w Warburg Institute (London), Università diVerona, Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel, Accademia dei Lincei-British Academy, Harvard University Center for Italian Renaissance Studies. Obecnie pracuje nad przygotowaniem czterotomowej encyklopedii filozofii renesansowej (Springer, 2017).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.