Latin American Philosophy and Interculturality

Edward Demenchonok

The essay articulates the contribution of Latin American philosophy to the development of intercultural philosophy and dialogue. It describes the problems of cultural diversity and universality. It is focused on Raúl Fornet-Betancourt’s project of intercultural transformation of philosophy as culturally embedded. The essay analyses his conception of “universality without signature” and its philosophical suppositions, including an inversion at the ontological and anthropological levels, and at the level of a philosophy of culture. The concepts of “border” and “disbordering” of cultures are considered. It affi  rms dialogue and coexistence as conditions of a genuine universality.

58s-Demenchonok

Słowa kluczowe: intercultural philosophy · culture · diversity · universality · border · dialogue

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.