Kilka uwag na temat przedmiotu metafizyki według Franciszka Suareza

Danilo Facca

The question of the unity of the metaphysics was among the outstanding and most discussed in the XVIth and XVIIth century both by scholastic philosophers and philologists-humanists interested primarily to the historical vicissitudes of the Aristotelian text and its reception. The paper highlights the Suarezian attitude towards this topics as a conservative one (in opposition to tendencies splitting metaphysics into ontology and theology), since the Spaniard elaborates a quite complex formula, confirming the unity of the object of metaphysics.

58s-Facca

Słowa kluczowe: Suarez · metaphysics · Aristotle · scholastics · Patrizi

Danilo Facca — dr hab., docent w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN. Zastepca redaktora naczelnego „Archiwum”. Specjalista w zakresie filozofii renesansu.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.