Życiorys naukowy i bibliografia prac Profesora Eugeniusza Górskiego (1947–2013)

Eugeniusz Górski

58s-gorskibibliography

Słowa kluczowe: Eugeniusz Górski · bibliography

Eugeniusz Górski (1947–2013) — prof. dr hab., profesor w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN. Historyk idei i hispanista. Autor licznych prac naukowych w zakresie filozofii społecznej, filozofii polityki i porównawczej historii idei, ze szczególnym uwzględnieniem Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.