Ontologia José Ferratera Mory

Mieczysław Jagłowski

In spite of the fact that analytic philosophy was developed into opposition to speculative metaphysics, the analytical thinkers did not keep away from ontological reflection, which sometimes was as much speculative, as metaphysics (for instance G.E. Moore, B. Russell). The following article is an overview presentation of one of the most moderated and, at the same time, a lesser-known version of analytic ontology formulated by José Ferrater Mora (Bryn Mawr College, Pennsylvania).

58s-jaglowski

Słowa kluczowe: analytic philosophy · Spanish philosophy of the 20th century · ontology · José Ferrater Mora

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.