Les droits de l`homme et du citoyen dans la philosophie des Lumieres

Marian Skrzypek

The differentiation between human and civil rights in the Enlightenment philosophy is connected with two tendencies to interpret social phenomena, which appeared in the thought of ancient Sophists and Stoics and were fully developed by the 18th century philosophers (Locke, Hobbes, Rousseau, Mably) along with the ideologists of French and American revolutions (Jeff erson, Paine, Marat, Robespierre). Naturalism and conventionalism are those two tendencies. Naturalism put emphasis on individual rights of the human being conceived as a biological entity to preserve life. Conventionalism pointed to human rights of citizens stemming from the social contract. Coming close of those two tendencies appeared in the human and civic declarations in the period of the French Revolution in 1789, 1791, 1793, 1795. The natural human rights were best taken into account in the declaration from 1793.

58s-skrzypek

Słowa kluczowe: Republicanism · naturalism · conventionalism · human rights · civil rights · natural rights · positive rights · social contract · general will · sovereignty of the people

Marian Skrzypek – emerytowany Profesor IFiS PAN. Romanista i historyk filozofii oraz religii. Specjalizuje się w badaniach myśli oświeceniowej, głównie francuskiej i polskiej. Autor monografii na temat Diderota, Holbacha, Maréchala oraz tłumacz ich dzieł. Napisał także: Oświecenie francuskie a początki religioznawstwa (1989); w ramach serii „700 lat myśli polskiej” opublikował tom poświęcony filozofii polskiej w latach 1700-1763. Laureat francuskich Palm Akademickich.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.