„Krytyczny realizm” w naukach społecznych

Maciej Soin

The article discusses the main assumptions of “critical realism”, which is a relatively little known strand in contemporary philosophy of social sciences. The most characteristic assumption of “critical realism”, which to some extent justifies its name, relates to the autonomy of the object of those sciences from their epistemic practices which clearly opposes recently popular trend in social sciences, namely social constructivism. The second element of its name stems from both the critical philosophy of Immanuel Kant and from the practice of social criticism, which is linked with by far the most controversial claim of critical realism that is with typical for that strand of thought negation of so called factvalue dichotomy, maintained by Marxism.

58s-soin

Słowa kluczowe: Critical realism · social sciences · Bhaskar · facts · values

Maciej Soin — prof. nadzw., Instytut Filozofi i i Socjologii PAN (Warszawa), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Rzeszów). Główne publikacje: Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza (1995), Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina (2001), W kwestii prawdy. Wittgenstein i filozofiia analityczna (2008). Obecne zajmuje się zastosowaniami filozofii lingwistycznej w etyce i socjologii.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.