Korespondencja Ireny Krońskiej i Jana Patočki jako ważny dokument czesko-polskiego życia filozoficznego

Wojciech Starzyński

The article describes the little known and explored philosophical relations between the Polish and Czech philosophers during the communist regime. Th eir main and rich expression was undoubtedly the long friendship between Polish philosopher and translator, Irena Krońska and the greatest Czech philosopher of XXth century, Jan Patočka. Reading their correspondence, we examine the leading themes, including the dialogue, the new subjectivity as an open soul, the Post-Europe as well as a theological and an aesthetic issues.

58s-starzynski

Słowa kluczowe: Jan Patočka · Irena Krońska · Tadeusz Kroński · dialogue · subjectivity · Post-Europe

Wojciech Starzyński — dr, adiunkt w Zakladzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN. Członek zespołu redakcyjnego „Archiwum”. Specjalizuje się w historii francuskiej filozofii nowożytnej i współczesnej.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.