Tożsamość europejska – źródła naturalne i symboliczne

Adam Zamojski

The article describes the sources of European identity. It describes the theory of human mitochondrial DNA and the seven mothers of the population of the present-day Europe. It concludes with an outlook of the mitochondrial mothers of Europe heritage. It also describes in a synthetic form the symbolic sources of identity, like ancient Greek philosophy, Roman law, Christian religion, barbarian aspects of civilisation and the Age of Enlightenment.

58s-zamojski

Słowa kluczowe: European identity · Genographic Project · Bryan Sykes · mitochondrial DNA · Ancient Greece and Rome · Christianity · barbarity · Enlightenment

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.