Heinrich Rickert oraz Helmuth Plessner na temat prawomocności ilozoii życia

Karol Chrobak

The starting point of my paper is a critique of philosophy of life as it has been presented by Heinrich Rickert in his book Die Philosophie des Lebens (1920). Rickert’s critique goes along the line of a dualistic opposition of a subjective and an objective sphere. Life is understood namely, on the one hand, as a subjective experience that by its very nature cannot be conceptualized and, on the other, as an objective natural phenomenon. In the second part of my presentation I focus on a critique that Helmuth Plessner formulated against Rickert’s position as well as I analyze his own proposition of philosophy of life. he crucial question of this part is if the philosophy of life as presented in Die Stufen des Organischen actually avoids the critique posed by Rickert. In his philosophy Plessner follows Dilthey’s hermeneutical method and combines it with a phenomenological approach by Husserl. In result we get a conception that treats life as an autonomous, “third” reality being located in between the subjective and an objective sphere. his solution makes it possible to overcome Rickert’s dualism as well as to propose such a philosophy of life that, irst, is able to meet conceptual requirements of philosophical thinking and, second, to address life directly in its variability and dynamism.

Chrobak-59

Słowa kluczowe: Heinrich Rickert · Helmuth Plessner · philosophy of life · intuitionism · biologism · philosophical anthropology

Karol Chrobak – dr, adiunkt w Zakładzie Filozofii na Wydziale Nauk Humanistycznych SGGW. Zainteresowania naukowe autora skupiają się wokół antropologii filozoficznej, filozofii kultury oraz filozofii społecznej. Przygotowywana przez niego praca habilitacyjna dotyczy antropologicznych podstaw filozofii kultury. Poza tym zajmuje się polską filozofią okresu międzywojennego. Autor monografii poświęconej filozofii Leona Chwistka (Niejedna rzeczywistość, Kraków 2004).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.