Innatism in Kant

Adam Drozdek

Although Kant very seldom mentioned the concept of innateness, it is very important in his epistemological system. The article shows that although the a priori and the innate must be distinguished from one another, they are intertwined concepts. Also, taking into account different levels of generality of Kantian cognitive subjects allows us to show that the same thing can be considered innate and acquired at the same time.

Drozdek-59

Słowa kluczowe: Immanuel Kant · innatism · epistemology · epistemology ·

Adam Drozdek jest pracownikiem Duquesne University w Pittsburghu na stanowisku Associate Professor. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historycznego rozwoju myśli teologicznej.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.