Rickert – der berühmte Neukantianer oder Neuhegelianer? Am Rande einer Lektüre

Andrzej J. Noras

In year 1929 Fritz Heinemann (1889–1970), Paul Natorps apprentice and associate professor at Frankfurt am Main University, published a book Neue Wege der Philosophie. Analyzing philosophy in anthropological context (Geist – Leben – Existenz) author is limiting neo-Kantianism to Marburg school and does not see the importance of the Baden school. Such an approach results in very interesting evaluation of Heinrich Rickert’s philosophy, who is shown in context of the neo-Hegelianism instead of neo-Kantianism. This paper is an attempt to analyze this conjuncture.

Noras-59

Słowa kluczowe: Rickert · neokantyzm · neoheglizm · epistemologia · antropologia filozoficzna

Andrzej J. Noras - Prof. dr hab., Kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W pracy badawczej interesuje się historią filozofii niemieckiej, zwłaszcza neokantyzmu i filozofią Nicolai Hartmanna, epistemologią i metafizyką.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.