Sylogistyka praktyczna Platona w ujęciu Alkinoosa

Dariusz Piętka

The subject of the article is the Plato’s syllogistic described by Alkinoos. Alkinoos was a middle Platonist, the author of Didaskalikos. According to him, Plato used syllogistic reasoning in his dialogues, particularly in Parmenides. He was describing Plato’s syllogisms using Aristotle’s logical language. In fact, Alkinoos presented Aristotle’s syllogistic as an original Plato’s theory. In his eyes, Plato established three figures of reasoning: the categorical, hypothetical and mixed syllogisms. The analysis of Didaskalikos shows that philosophers in Middle Platonism period treated Aristotle’s theory of the syllogism as the theory of Plato, i.e. they thought that Plato is the real author of the syllogistic theory.

Pietka-59

Słowa kluczowe: Alkinoos · Middle Platonism · syllogism · dialectic · method of division · Plato · Aristotle

Dariusz Piętka — dr, adiunkt w katedrze Metafizyki UKSW w Warszawie. Kierunki badań:  zastosowania logiki do metafizyki (w szczególności: zagadnienie przyczynowości, zagadnienie analogii), ontologia formalna, metodologia metafizyki, filozofia starożytna (szczególnie ontologia Parmenidesa, Platona, Arystotelesa).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.