O szwajcarskich polonofilach doby oświecenia i o ich projektach naprawy Rzeczypospolitej

Marian Skrzypek

Marek Bratuń, Relations polono-suisses au XVIIIe siècle. Nouvelles perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, 156 s; idem, Elie Bertrand a Polska, Oicyna Wydawnicza ATUT/Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013, 232 s.

Skrzypek-rzeczpospolita-59

Słowa kluczowe: Marek Bratuń · Relations polono-suisses au XVIIIe siècle. Nouvelles perspectives · Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego · Wrocław 2012 · 156 s; idem · Elie Bertrand a Polska · Oicyna Wydawnicza ATUT/Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe · Wrocław 2013 · 232 s.

Marian Skrzypek – emerytowany Profesor IFiS PAN. Romanista i historyk filozofii oraz religii. Specjalizuje się w badaniach myśli oświeceniowej, głównie francuskiej i polskiej. Autor monografii na temat Diderota, Holbacha, Maréchala oraz tłumacz ich dzieł. Napisał także: Oświecenie francuskie a początki religioznawstwa (1989); w ramach serii „700 lat myśli polskiej” opublikował tom poświęcony filozofii polskiej w latach 1700-1763. Laureat francuskich Palm Akademickich.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.