Filozofia i medycyna Mandeville`a, czyli oświeceniowe początki psychoterapii

Marian Skrzypek

Bernard Mandeville, Un Traité sur les passions hypocondriaques et hystériques, Présenté et traduit par Sylvie Kleiman-Lafont, ELLUG, Université Stendhal, Grenoble 2012, 480 p.

Skrzypek-59

Słowa kluczowe: Filozoia i medycyna Bernard Mandeville · Un Traité sur les passions hypocondriaques et hystériques · Présenté et traduit par Sylvie Kleiman-Lafont · ELLUG · Université Stendhal · Grenoble 2012 · 480 p.

Marian Skrzypek – emerytowany Profesor IFiS PAN. Romanista i historyk filozofii oraz religii. Specjalizuje się w badaniach myśli oświeceniowej, głównie francuskiej i polskiej. Autor monografii na temat Diderota, Holbacha, Maréchala oraz tłumacz ich dzieł. Napisał także: Oświecenie francuskie a początki religioznawstwa (1989); w ramach serii „700 lat myśli polskiej” opublikował tom poświęcony filozofii polskiej w latach 1700-1763. Laureat francuskich Palm Akademickich.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.