Myślenie pojęciowe w Heglowskiej Nauce logiki

Pirmin Stekeler-Weithofer

Hegel’s logic is an analysis of being in the sense of all possible objects of thought and experience, of essence in the sense of all meaningful theoretical explanations of appearances or phenomena, and of the concept in the sense of our conceptual system of default differentiations and generic inferences. The contrast between general sentences expressing situation- and time-independent dispositions as default inferences and empirical truths with a situational and temporal dependent copula (was/is/will be) replaces Kant’s distinction between a priori and a posteriori judgements in the Critique of Pure Reason. Truth, reality and objectivity are not situated in a transcendent sphere behind the phenomena, but play an internal role in our transsubjective explication and explanation of experience in the generic sense of what can be intersubjectively recognized or reproduced.

Stekeler-Weithofer-59

Słowa kluczowe: Hegel · a priori · myślenie pojęciowe · kategorie · wiedza · podmiot · a priori · zjawisko · byt · pojęcie · istota · logika · dowod ontologiczny

Pirmin Stekeler-Weithofer – Prof. dr, studia, badania i wykłady w zakresie filozofii na Uniwersytetach w Konstancji, Berlinie, Pradze, Berkeley, Sao Paolo i Pittsburgu. Od 1992 roku Profesor filozofii na Uniwersytecie w Lipsku. Profesor wizytujący w Swansea (University of Wales, 1997/98), Nowym Jorku (New School University, 2002) i Pittsburgu (2006/7). Od 2008 roku Prezes Saksońskiej Akademii Nauk. Główne zainteresowania badawcze: logika filozoficzna, filozofia języka, filozofia matematyki, Platon, Kant, Hegel, Wittgenstein.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.