Apologetyczna funkcja alegorezy w papirusie z Derveni

Mikołaj Domaradzki

The present paper argues that the purpose of allegoresis put forward in the Derveni papyrus is primarily apologetic, for its author seeks to reconcile the Orphic view of the world with that of the Anaxagorean school. Being a pious Orphic himself, the Derveni author regards, nevertheless, the authority of Orpheus as seriously challenged by the Presocratic physicists. Accordingly, he aims to show that the ostensibly naïve and/or blasphemous ideas that can be found in Orpheus’ poem (e.g. castration, cannibalism, incest) are in fact complex allegories of profound scientifi c truths. Th us, when translating the Orphic theogony into the language of Anaxagorean cosmology, the Derveni author suggests a sort of aggiornamento, as he endeavors to bring Orpheus’ poem up to date by demonstrating that it anticipates the major concepts of Anaxagorean physics.

60-domaradzki

Słowa kluczowe: the Derveni papyrus · allegoresis · apology · Orpheus · Anaxagoras · Diogenes

Mikołaj Domaradzki – dr, adiunkt w Instytucie Filozofi i UAM. Autor książki O subiektywności prawdy w ujęciu Sørena Aabye Kierkegaarda (2006) oraz licznych artykułów w języku polskim i angielskim. Tłumacz dzieł Kierkegaarda. Interesuje się historią filozofii starożytnej, językoznawstwem/filozofią języka oraz filozofią Sørena Kierkegaarda.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.