Platoński „Świat idei” w ujęciu Hermanna Lotzego

Wojciech Hanuszkiewicz

The main objective of the paper is to analyze the concept of validity (Geltung) presented by Hermann Lotze in second chapter (entitled „World of Ideas”) of the third book of his Logic published in 1874. Contrary to widespread opinion (propagated, among others, by Martin Heidegger) this concept is not ambiguous. Interpretation of Plato᾽s world of ideas, offered by Lotze, presents a coherent theory of Geltung. One can distinguish four aspects of this theory: ontical, semantic, pragmatic and phenomenological-metaphysical one. Validity of the content of judgment pertains to the ontical aspect and is opposed to the judgment conceptualized as the mere act of judging. The distinction between the act and its product plays here the main role. The semantic aspect is recognizes the reference of objective valid conceptual content of judgment to object which is intended in this content. The pragmatic aspect the same objective conceptual content consideres in its subjective (formal) way, as an act of recognition by the judging subject. Phenomenological-metaphysical aspect shows that we have also other t ypes of the access to the world (i.e. by feelings, moods or practical activity), more than just one which is off ered by the conceptual content of judgments.

60-hanuszkiewicz

Słowa kluczowe: Lotze · Plato · theory of ideas · logic · validity (Geltung)

Wojciech Hanuszkiewicz – dr, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Główne zainteresowania badawcze: koncepcje metafizyki w XIX i XX wieku, fenomenologia, neokantyzm. Autor monografii Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej, Warszawa 2011.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.