Świat idei

Hermann Lotze

Lotze’s work entitled „World of Ideas” is the second chapter of the third book of System der Philosophie. Erster Teil. Drei Bücher der Logik (published in 1874). Th is text had an exceptional impact on the development of German philosophy (especially Marburg and Baden School of neo-Kantianism, Husserl’s and Scheler’s phenomenology and Frege’s logic) because of the concept of validity (Geltung) which Lotze had presented here as a foundation of his interpretation of Plato’s theory of ideas.

60-lotze

Słowa kluczowe: Lotze · Plato · theory of ideas · logic · validity (Geltung)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.