Masowa demokracja państwa socjalnego jako sedno dialektyki rozumu

Jakub Nalichowski

The goal of my paper is to show the Frankfurt School and young Jürgen Habermas’ comprehension of dialectics of reason as dialectics of mass politics. I start with discussion on the position of Frankfurt School. Then I analyze reasons that made its members fall into defeatism in relation to this issue. This gives me the background to introduce Habermas’s radical transformation of their stance, which opens the door to constructive overcoming of the problem of dialectics of mass politics.

60-nalichowski

Słowa kluczowe: Habermas · Frankfurt School · politics · capitalism

Jakub Nalichowski – dr, zajmuje się teorią krytyczną ze szczególnym uwzględnieniem myśli Jürgena Habermasa.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.