Diderot, Balzac et la physiologie de l’amour

Marian Skrzypek

Diderot follows Hobe’s materialistic tradition, which sees love as the manifestation of the energy of nature. He wishes to tame this brute and wild nature, and praises the society of the Tahitians, where the wife is not as yet privately owned by her husband. Another source of the notion of the energy of nature in Diderot is platonian eros considered as the creative cosmical force. In Platon Diderot fi nds also the physiological explanation of love. In this respect, he continues deliberations about enthusiasm undertaken by Plato and Shaft esbury. For Diderot, enthusiasm is a romantic notion. The reflection on hysteria leads Diderot to formulate the notion of alienation. Balzac as a reader of Diderot classifies women’s neuroses as romantic neuroses, melancholic in nature, and classic neuroses, which are aggressive in nature. In the latter, he detects women’s subconscious emancipatory revolt.

60-skrzypek

Słowa kluczowe: Diderot · Balzac · alienation · love · human comedy · energy of nature · subconsciousness · marital infidelity · neuroses · romanticism · community of women

Marian Skrzypek – emerytowany Profesor IFiS PAN. Romanista i historyk filozofii oraz religii. Specjalizuje się w badaniach myśli oświeceniowej, głównie francuskiej i polskiej. Autor monografii na temat Diderota, Holbacha, Maréchala oraz tłumacz ich dzieł. Napisał także: Oświecenie francuskie a początki religioznawstwa (1989); w ramach serii „700 lat myśli polskiej” opublikował tom poświęcony filozofii polskiej w latach 1700-1763. Laureat francuskich Palm Akademickich.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.