O historii, teraźniejszości i przyszłości polskiej filozofii w tonacji rapsodycznej; (Jan Skoczyński, Glossy i uwagi, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 312)

Marian Skrzypek

 

Jan Skoczyński, Glossy i uwagi, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 312.

Jan Skoczyński, Glossy i uwagi, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 312.

60-skrzypek-recezja

 

Słowa kluczowe: skrzypek · skoczyński · glossy i uwagi

Marian Skrzypek – emerytowany Profesor IFiS PAN. Romanista i historyk filozofii oraz religii. Specjalizuje się w badaniach myśli oświeceniowej, głównie francuskiej i polskiej. Autor monografii na temat Diderota, Holbacha, Maréchala oraz tłumacz ich dzieł. Napisał także: Oświecenie francuskie a początki religioznawstwa (1989); w ramach serii „700 lat myśli polskiej” opublikował tom poświęcony filozofii polskiej w latach 1700-1763. Laureat francuskich Palm Akademickich.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.