„Nowy Wittgenstein” i jego zwolennicy

Maciej Soin

The article contains a critical analysis of the main threads of so-called resolute reading of Wittgenstein’s philosophy as presented by – among others – Cora Diamond and James Conant. Two elements of their claims are particularly discussed, namely (1) the thesis presenting Tractatus as the set of plain nonsenses, and (2) the belief, that the refl ection on a relation between language and reality necessarily ends up with plain nonsense. An argument against fi rst conviction is (1) an alternative account of Wittgenstein’s thesis about Unsinnigkeit of the sentences of Tractatus (6.54). Moreover, one can show, that (2) Wittgenstein rejects the thesis about impossibility to present the Form der Abbildung with the model of language interpreted as a calculus.

60-soin

Słowa kluczowe: wittgenstein · Diamond · Conant · philosophy of language · resolute reading · external/internal point of view

Maciej Soin — prof. nadzw., Instytut Filozofi i i Socjologii PAN (Warszawa), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Rzeszów). Główne publikacje: Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza (1995), Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina (2001), W kwestii prawdy. Wittgenstein i filozofiia analityczna (2008). Obecne zajmuje się zastosowaniami filozofii lingwistycznej w etyce i socjologii.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.